GeO architecten logo Schagen leefomgeving van morgen

ARH

Basisschool Adriaan Roland Holst, Bergen

Opdrachtgever Vrije Scholen Noord-Holland
Status ontwerp gerealiseerd
Realisatie 2011 – 2017
Omvang 5.300 m²

Vrije school, Adriaan Roland Holst

Gemeente Bergen

Voor de vrije school ARH in Bergen, een school voor voortgezet onderwijs van VMBO tot VWO, is een uitbreidings- en renovatieplan gerealiseerd. In 2011 is eerst een structuurontwerp vervaardigd, waarbij een diepgaand onderzoek naar de kansen en kwaliteiten van het bestaande gebouw is verricht. Het bestaande gebouw was dringend aan renovatie toe door achterstallig onderhoud en de matige bouwfysische conditie. Op basis van het StructuurOntwerp is een uitvoeringsplan en een taakstellend budget overeengekomen. Het monumentale gebouw uit 1932, de toenmalige landbouwhuishoudschool, is ruimtelijk gereorganiseerd, verduurzaamd en uitgebreid tot ruim 5.000 m2 BVO. De uitvoering hiervan is zonder extra (tijdelijke) huisvesting gerealiseerd. 

De school heeft zich ooit in 1981 gevoegd in het voormalige internaat en het gebouw aangetrokken als een oude jas. Het vrije schoolonderwijs had er zijn gedaante in gekregen in de vorm van bijzonder practicum onderwijs zoals euritmie, de smederij en toneelvoorzieningen. Echter een goede onderlinge ruimtelijke organisatie ontbrak, waardoor de leskwaliteit onder druk kwam te staan. De school met inmiddels ruim 800 leerlingen had en heeft nog steeds een intiem en kleinschalig karakter door de compacte carré opzet van het schoolgebouw. De nieuwe ruimteorganisatie van de school is afgestemd op de bouwfysische eigenschappen van het gebouw, geluidszones en clustering van vakgroepen. De school heeft in alle geledingen geparticipeerd in de ontwikkeling van het nieuwe ontwerp.

“De vrije school ademt ambacht, besef van historie en creativiteit.”

“Het monumentale internaatgebouw als huisvesting voor modern onderwijs.”

“Het schoolgebouw ademt nog steeds de oorspronkelijke klassieke karakter van Art-Deco uit, maar is onderhand wel op de toekomst voorbereid.''

Omgeving

Concept & sfeer

Het resultaat is verbluffend. Door het beperkte budget zijn nauwkeurige keuzes gemaakt, om tot een goede balans tussen bouwfysische optimalisatie, technische renovatie en ruimtelijke optimalisatie te komen. Oud naast nieuw. Het geeft de school haar bijzondere karakter door behoud van monumentaliteit naast de ruimtelijke revitalisatie, waarbij door de participatie van de school eigenheid is behouden. Dit komt met name tot uitdrukking in de sectielokalen, die door eigen inbreng divers zijn en een huiskamer-achtige intimiteit hebben. De algemene ruimten brengen de samenhang in de school.

Aan de zuidzijde is de bestaande kantine uitgebreid met een serre-achtige ruimte, waarbij het oorspronkelijke karakter van de zuidgevel leesbaar is behouden als interieur. De kapverdieping is betrokken bij de ruimtelijke reorganisatie van de school en met een uitbreiding van het hoofdtrappenhuis bereikbaar gemaakt. Bijzonder is de “Bèta-afdeling”, de natuur- en scheikunde practicumlokalen, die in onderlinge samenhang en de opengewerkte kap een “technische” uitstraling heeft gekregen.

“De sectielokalen hebben door eigen inbreng een divers en bijna een huiskamer-achtige intimiteit.”

“Oud naast nieuw. Het geeft de school haar bijzondere karakter door behoud van monumentaliteit naast de ruimtelijke revitalisatie, waarbij door de participatie van de school eigenheid is behouden.”

Ontdek meer

Hier zie je meer projecten waar we trots op zijn.

Maak een afspraak

Of vraag informatie op

We maken graag kennis met je. Neem gerust contact op wanneer je een vraag hebt of nieuwsgierig bent naar onze projecten en werkwijze.