GeO architecten logo Schagen leefomgeving van morgen

Bergslicht

Bergslicht, Bergen op Zoom

Opdrachtgever Blauwhoed en TBI
Status ontwerp gerealiseerd
Realisatie 2015-2018
Omvang 59 woningen

2015002-BERGSLICHT-exterieur-10-[900x1200]

Samen met deze hofwoningen is een samenhangend complex voorgesteld, die de oorspronkelijke locatie van de gasfabriek markeren.

 

"Samen met deze hofwoningen is een samenhangend complex voorgesteld, die de oorspronkelijke locatie van de gasfabriek markeren."

Bergslicht

Een proces in schetsen

In Bergen op Zoom is de voormalige PNEM locatie gesaneerd. Tegen het historische centrum ligt een vrij bouwveld, waarvoor met Blauwhoed Ontwikkeling een woningbouwplan is onderzocht voor 59 woningen. De PNEM locatie is al vanaf de eerste ontginning en omwallingen de plaats voor de opslag en verwerking van brandstoffen. Vanaf 1850 is de plaats in gebruik geweest als gasfabriek. De aanliggende Fabrieksstraat heeft nu een rudimentair karakter, maar maakte oorspronkelijk deel uit van het stedelijk weefsel als verlengde van de nu geheten Koepelstraat, getuige de weergegeven luchtfoto uit 1930. De stedelijke inbedding van de locatie is daardoor verworden tot een soort achtererfgebied, die de aansluiting met het historische centrum dreigt te verliezen.

2015002-BERGSLICHT-schets-28-[1200x900]
2015002-BERGSLICHT-schets-27-[1200x900]

Zonder letterlijk de historie te herstellen is een aanheling van het stedelijk weefsel nagestreefd, waarbij herinnering, ruimtelijkheid en routing op een logische wijze in samenhang met elkaar zijn gebracht. De directeurswoning staat centraal in dit ensemble.

"De PNEM locatie is al vanaf de eerste ontginning en omwallingen de plaats voor de opslag en verwerking van brandstoffen."

Stedelijke verdichting

Bergen op Zoom

Zonder letterlijk de historie te herstellen is een aanheling van het stedelijk weefsel nagestreefd, waarbij herinnering, ruimtelijkheid en routing op een logische wijze in samenhang met elkaar zijn gebracht.

Op basis van historisch onderzoek zijn de oude gebruikssporen weer boven tafel gekomen en gebruikt als inspiratie voor deze stadsinbreiding. De plaats met gashouder en fabriek zijn gestileerd in de vorm van een hof met daaraan een gebouwcomplex, die de stedenbouwkundige identiteit heeft van een ensemble als het voormalige PNEM complex. De directeurswoning staat centraal in dit ensemble.

Door aandacht voor de materialisatie en detaillering wordt gerefereerd naar het historische karakter van deze locatie. Gebruik van diverse kleuren en materialen parcelleert de bebouwing en houdt deze optisch individueel en kleinschalig, waardoor er een verwantschap ontstaat met historisch gegroeide bebouwing.

 

2015002-BERGSLICHT-exterieur-13-[1200x900]
2015002-BERGSLICHT-exterieur-06-[1200x900]
2015002-BERGSLICHT-exterieur-08-[1200x900]
2015002-BERGSLICHT-exterieur-03-[1200x900]
2015002-BERGSLICHT-exterieur-07-[1200x900]

Omvang & diversiteit

Invulling van projectgebied

Het programma omvat een diversiteit aan woonvormen gericht op doelgroepen als senioren, starters en eengezinswoningen. De locatie biedt boeiende kansen voor stads- en grondgebonden wonen. Met name de samenhang van een binnenstedelijke bewoningsvorm in het achtererfgebied als hof, biedt een unieke kans in de opgave van de herontwikkeling van deze locatie. In het hof zijn levensloopbestendige woningen voorgesteld.

Het appartementengebouw is de drager van dit ensemble op basis van de morfologie van de oude fabrieksgebouwen. Centraal in dit ensemble is de “directeurswoning” geplaatst. Een patricierswoning, die op de zichtlijn van de Fabriekstraat herkenbaar is door de voorname architectuurstijl gesteund met een dubbele bordestrap naar de voordeur. Deze woning beschikt over een bedrijfsruimte op de parterre en een volledig woonprogramma op de bovenliggende beletage. Het buitenerf bevindt zich boven de stallingsvoorziening tussen het appartementengebouw en de hofwoningen.

De Fabrieksstraat is aangeheeld met grond gebonden eensgezinswoningen met een fors achtererf. De stoep aan de voorgevel maakt het buitenwonen in de openbare ruimte tot een extra kwaliteit. De auto wordt geparkeerd op het eigen achtererf. Op de hoeken zijn accentwoningen ontworpen waarvan met name de zijgevels het wonen een extra dimensie geeft met goede uitzichtvensters.

Bergslicht Hof Bergen op Zoom
Jan Verberne

Jan Verberne

GeO-er over Toren Hoorn

Voor de gevels is gebruik gemaakt van verschillende steensoorten.  Per woonblok is één kleur baksteen als beeldmerk ingezet. Doordat vijf verschillende kleuren gebruikt zijn houdt Toren zich goed staande in de stadsrandlocatie vol uitgesproken kleuren. Tegelijk wordt zo waardering getoond voor het klassieke, warme en duurzame gevelmateriaal dat in Nederland traditie heeft.

Voor de gevels is gebruik gemaakt van verschillende steensoorten.  Per woonblok is één kleur baksteen als beeldmerk ingezet. Doordat vijf verschillende kleuren gebruikt zijn houdt Toren zich goed staande in de stadsrandlocatie vol uitgesproken kleuren. Tegelijk wordt zo waardering getoond voor het klassieke, warme en duurzame gevelmateriaal dat in Nederland traditie heeft.

Ontdek meer

Hier zie je meer projecten waar we trots op zijn.

Maak een afspraak

Of vraag informatie op

We maken graag kennis met je. Neem gerust contact op wanneer je een vraag hebt of nieuwsgierig bent naar onze projecten en werkwijze.

2015002-BERGSLICHT-exterieur-15-[900x1200]