GeO architecten logo Schagen leefomgeving van morgen

Romolenbeek

Romolenbeek, Haarlem

Opdrachtgever Pré Wonen
Status ontwerp schetsontwerp
Realisatie 2022-heden
Omvang 34 gelijkvloerse appartementen

Wonen als dialoog van sociale interactie

Haarlem

“Woonkwaliteit” van de 34 twee-en driekamerappartementen is leidend geweest voor de keuze om het gebouw uit te voeren met een corridorontsluiting. Waar in het beeldkwaliteitsplan voor deze opgave sprake was van een woongevel aan de straatzijde en een galerijgevel aan de binnentuin, levert de corridorontsluiting juist een alzijdig gebouw met woonfuncties aan alle gevelzijden. Deze opzet biedt de woningen meer daglicht, uitzicht en is er minder belasting van de privacy. Daarnaast kan de tuin worden betrokken bij het wonen en is daardoor niet langer anoniem.

In het situatie ontwerp is nadrukkelijk een dialoog gezocht met de omgeving. Door de alzijdigheid wordt de omliggende buurt aan elkaar geknoopt. Alle woningen zijn voorzien van een buitenruimte gericht op de straat of de binnentuin. Hiermee wordt de sociale interactie met (semi)openbaar gebied ondersteund, waardoor contact onderling en met omgeving betere kansen krijgt.

 

2021009-ROMOLENBEEK-exterieur-05-[1200x900]

De woningen zijn nagenoeg allemaal oost- of west georiënteerd. Dit is gunstig voor de klimaatbeheersing van de woningen. Op het hoogste dakvlak is voldoende ruimte gereserveerd voor PV- panelen.

2021009-ROMOLENBEEK-exterieur-03-[1200x900]

Het woongebouw Is voorgesteld in een L-vorm waardoor de bestaande lindeboom gehandhaafd kan blijven. Er blijft tevens meer ruimte voor de gemeenschapelijke binnentuin. 

''De corridorontsluiting resulteert in een gebouw met woonfuncties aan alle zijden, waardoor bewoners meer natuurlijk licht en uitzicht ervaren en minder last hebben van privacy-inbreuk via galerijen.''

Adaptieve gevels

Oriëntatie & oplossingen

Vaste zonwering Verticale schermen dienen niet alleen als draagconstructie, maar bieden ook privacy, luwte en zonwering. De opwarming door inschijnend zonlicht wordt verminderd, doordat de schermen het moment van inschijnen tot fors buiten de “opwarmingsuren” vertragen. De schermen bieden ook een “klimhulp” voor windende gevelbeplanting als bijdrage aan een meer natuurinclusieve woonomgeving. 

Oost-west georiënteerd De woningen zijn nagenoeg allemaal oost- of west georiënteerd. Dit is gunstig voor de klimaatbeheersing van de woningen. Op het hoogste dakvlak is voldoende ruimte gereserveerd voor PV-panelen. 

Het woongebouw Is voorgesteld in een L-vorm In plaats van de in het BKP voorgesteld U-vorm, zodat de bestaande lindeboom gehandhaafd kan blijven. Er blijft tevens meer ruimte voor de gemeenschapelijke binnentuin.

Gevelbegroeiing & hittestress reductie Gevelbegroeiing draagt bij aan een verbeterde luchtkwaliteit en creëert een gezonde leefomgeving voor bewoners en omwonenden. Het creëert een aangenaam lokaal klimaat rondom het gebouw. Door de gevelbegroeiing gaat het gebouw een verbinding aan met het omliggende groen. Daarnaast stimuleert het de biodiversiteit in de omgeving.

''De tuingerichte woningen bieden een oase van rust in de (semi)openbare ruimte, waar bewoners kunnen bijdragen aan tuinactiviteiten en interactie."

Door behoud van waardevol groen samen met nieuwe heesterbeplanting wordt een groene buffer gecreëerd naar de omliggende bebouwing.''

Ontdek meer

Hier zie je meer projecten waar we trots op zijn.

Maak een afspraak

Of vraag informatie op

We maken graag kennis met je. Neem gerust contact op wanneer je een vraag hebt of nieuwsgierig bent naar onze projecten en werkwijze.

2021009-ROMOLENBEEK-exterieur-08-[900x1200]