GeO architecten logo Schagen leefomgeving van morgen

Romeo & Julia

Specificaties

Opdrachtgever Scholtens Projecten BV
Status ontwerp gerealiseerd
Realisatie 2016-2022
Bruto vloeroppervlak 51 wooneenheden, 1.900 m2 bvo

Een modern zorggebouw

Castricum

Op het hoekperceel Smeetslaan en dr. De Jonghweg in Castricum zijn twee woonblokken gerealiseerd met de naam Romeo en Julia. Een twee-eenheid verbonden aan elkaar door onbegrensde liefde en romantiek..   

Op het voormalige plot van het postkantoor is ruimte gevonden voor een herbestemming die aansluit bij de bestaande ”stempelverkaveling” van de gestapelde- en grondgebonden woningbouw aan de dr. De Jonghweg en de Wayenburgh.
De woonblokken huisvesten 51 woningen die slim met elkaar verbonden zijn door het bewonersparkeren te intergreren tussen de blokken. Hierdoor wordt er extra kwaliteit in de openbare ruimte rondom het woongebied gegenereerd en ontstaat er een ontspannen leefbuurt die past in Castricum.

Romeo en Julia, Architectuur, Smeetslaan, Castricum
Romeo en Julia, Architectuur, Smeetslaan,
Romeo en Julia, Architectuur, Smeetslaan, Castricum, Baksteengevel, Afgeronde balkons
2016005-SMEETSLAAN-05-visualisatie-[1200x900]
Romeo en Julia, Architectuur, Smeetslaan, Castricum,

Door het bewonersparkeren tussen de blokken te organiseren wordt de kwaliteit van de openbare ruimte gewaarborgd. 

Romeo en Julia, Architectuur, Smeetslaan, Castricum

Een tegenwicht aan een relatief ”harde” omgeving.

Het gebouw heeft aantrekkelijke balkons die de hoeken van het gebouw omarmen. Een knipoog naar de beroemde balkonscène..

Romeo en Julia, Architectuur, Smeetslaan, Castricum, Baksteengevel, Afgeronde balkons
Romeo en Julia, Architectuur, Smeetslaan, Castricum
Romeo en Julia, Architectuur, Smeetslaan, Castricum

Architectuur

ontwerp uitgangspunten

Het appartementengebouw bevindt zich in een hybride omgeving van schaal-, tijd- en architectuurstijlen. De omgeving is bepaald niet consistent in vormgeving en typologie. De Smeetslaan en de dr. de Jonghweg zijn echter wel belangrijke wijkontsluitingswegen die duiding behoeven met een duidelijk bebouwingsbeeld.

Voor de architectuur van het ontwerp is gekozen om niet een nieuw manifest te maken, maar is een morfologische verbinding met de omgeving in hoogte en vorm als doel gesteld. In uitwerking is de karakteristieke toepassingsmogelijkheden van baksteen gebruikt om het gebouw qua stijl, functie en vorm tot een eigen identiteit te verheffen en verbinding te houden met de omgeving, die ook overwegend in baksteen is gerealiseerd. 

Door de baksteen in verschillende texturen en vlakken te verwerken is een nieuwe architectonische laag aan het gebouw toegevoegd die de schaalsprongen van vorm naar menselijke maat overbruggen. Door de afronding van de balkons als onderdeel van de baksteengevel is het gebouw met name op de hoeken “zacht” gemaakt, waarmee de expressie toeneemt en de tegenwicht wordt geboden aan de relatief “harde” omgeving van overwegend orthogonale vormen.

''Het ontwerp belichaamt een morfologische brug' tussen stijlen en tijden'

''De afgeronde balkons verzachten de baksteengevel''

Ontdek meer

Hier zie je meer projecten waar we trots op zijn.

Maak een afspraak

Of vraag informatie op

We maken graag kennis met je. Neem gerust contact op wanneer je een vraag hebt of nieuwsgierig bent naar onze projecten en werkwijze.

Romeo en Julia, Architectuur, Smeetslaan, Castricum