GeO architecten logo Schagen leefomgeving van morgen

De Fruittuin

De Fruittuin, Venhuizen

Opdrachtgever NW360 Vastgoedontwikkeling B.V. & Henselmans Bouw & Ontwikkeling
Status ontwerp ontwerpfase
Realisatie 2021-heden
Omvang 18 wooneenheden

Centrum verdichting

Tweedelijns bebouwing

Achter de prachtige stolp aan de Westeinde is een inrichtingsontwerp voorgesteld als een agrarisch ensemble. De te behouden stolp vormt hierbij het hoofdgebouw als inleiding van het ‘achtererf’ en biedt daarmee tevens de verankering aan het lint van de Westeinde. Schuurgebouwen als onderdeel van dit ensemble vormen samen met de stolp een samenhangend beeld van het westfriese agrarische erf. Het voorstel biedt hiermee een unieke en eigentijdse bijdrage gebaseerd op de cultuurhistorische ontwikkeling van het lint als kern van het dorp Venhuizen.

Het ontwerpvoorstel is geënt op een landschappelijke eenheid in samenhang met de naastgelegen Vliegende Faam. De sfeer van deze groene loper wordt doorgetrokken in het plangebied achter de Stolp. De bestaande watergangen van het oorspronkelijke slagenlandschap blijven behouden en vormen een belangrijk onderdeel van het groene landschappelijke karakter.

2020055-DE-FRUITTUIN-exterieur-05-[1200x900]
2020055-DE-FRUITTUIN-exterieur-04-[1200x900]

''Permacultuur als leidraad voor ontwikkeling versterkt de landelijke essentie van het erf''

De Fruittuin

proces in schetsen

Ontwerplocatie de Fruittuin is onderdeel van het overkoepelende centrumplan Venhuizen. Speerpunten hierin zijn de toegankelijkheid en leefbaarheid van de dorpskern, waarbij tevens het aanbod voor nieuwe woningen vergroot moet worden.

Het achtererfgebied wordt gerevitaliseerd met een nieuwe tweedelijns bebouwing. Hierbij staan luchtigheid en een open karakter centraal. Bijkomende kansen zijn om de locatie verder in te zetten als verbinding tussen de dorpskern en de zuidelijk gelegen woonwijken.

Vanwege bebouwing rondom met zowel voor- en achtererven, wordt ingestoken op een alzijdig georiënteerd plan met veel groen, zodat ook de buurt rondom kan mee profiteren van een kwalitatieve en groene revitalisatie.

2020055-DE-FRUITTUIN-slide-01-[1200x900]
2020055-DE-FRUITTUIN-slide-02B-[900x120]
2020055-DE-FRUITTUIN-slide-03-[1200x650]
2020055-DE-FRUITTUIN-slide-04-[1200x650]

"Samen wonen op een erf is ook samen zorgen voor een levendige omgeving...."

''Penanten en uitzetluiken creëren zorgvuldig geplaatste privacy, terwijl het centrale pleintje een ontmoetingsplaats vormt voor bewoners en interactie."

Ontdek meer

Hier zie je meer projecten waar we trots op zijn.

Maak een afspraak

Of vraag informatie op

We maken graag kennis met je. Neem gerust contact op wanneer je een vraag hebt of nieuwsgierig bent naar onze projecten en werkwijze.

2020055-DE-FRUITTUIN-exterieur-01-[1200x900]